www.tordera.cat
Notes de Premsa
Imatge Autopista La concessionària Acesa ha iniciat les obres de perllongament de l´autopista C-32 des de Palafolls a Tordera, que comptaran amb un pressupost global de 46,6 MEUR i tindran un termini d´execució de 15 mesos. Les primeres actuacions se centren en la preparació del terreny per a les posteriors feines d´excavació i fonamentació del viaducte sobre el riu Tordera, previstes pel proper mes de gener. Les obres comportaran la construcció de 4,4 nous quilòmetres d´autopista, des de Palafolls fins a l´enllaç amb la futura autovia A-2 entre Tordera i Vidreres. La principal estructura prevista al nou tram de la C-32 és el viaducte de 940 metres de longitud que creurà el riu Tordera.
La concessionària Acesa ha iniciat els primers treballs de perllongament de l´autopista C-32 des de Palafolls a Tordera consistents en la preparació del terreny per a les posteriors feines d´excavació i fonamentació del viaducte sobre el riu Tordera que es duran a terme a partir del mes de gener. Les obres, adjudicades a l´empresa Dragados, S.A. comportaran la construcció de 4,4 nous quilòmetres d´autopista, des de Palafolls fins a l´enllaç amb la futura autovia A-2 entre Tordera i Vidreres.

El projecte compta amb un pressupost global de 46,6 MEUR –dels quals 38,4 MEUR corresponen a l´execució dels treballs i 8,2 MEUR a serveis generals i expropiacions, entre d´altres capítols. Es preveu l´execució de les obres en un termini de 15 mesos, el segon trimestre de l´any 2010.
 
La principal estructura prevista en el nou tram de la C-32 és un viaducte de 940 metres de longitud que creuarà el riu Tordera, a la zona de Jalpí i sobre de la línia del ferrocarril Blanes – Maçanet de la Selva. Aquest viaducte estarà format per dos ponts paral·lels, un per a cada sentit.

D´altra banda, s´executarà un segon viaducte de 160 metres en l´enllaç de Blanes. El projecte es completarà amb la instal·lació dels elements de drenatge longitudinal i transversal, tota la senyalització vertical i horitzontal, i les mesures d´integració ambiental com ara les sembres i les plantacions

Un nou tram d´autopista
 

Planol prolongació autopistaLes obres que ara han començat suposen la construcció de 4,4 nous quilòmetres d´autopista, perllongant, així, l´Eix del Maresme i permetent  el desplegament per etapes del Pla d´Infraestructures del transport de Catalunya, que preveu una carretera futura fins a Lloret de Mar i posteriorment fins a Tossa de Mar

El nou tram de l´autopista C-32 estarà format per dos carrils de 3,5 metres d´amplada per sentit de la circulació i s´iniciarà a l´actual enllaç de Palafolls, que es remodelarà. Més endavant, l´autopista enllaçarà amb la carretera GI-600, que uneix Blanes i Tordera. En aquest punt, es construirà un nou enllaç en forma de rotonda a diferent nivell sota el tronc de l´autopista. Igualment, es preveu la prolongació de l´autopista uns 550 metres fins a enllaçar amb la futura autovia A-2, que construirà el Ministeri de Foment entre Tordera i Vidreres.

En l´execució de les obres no es preveuen afectacions al trànsit ni en l´autopista C-32 ni en la resta de carreteres de la zona, tret del període final dels treballs, quan s´efectuï la connexió del nou tram amb la C-32 i la GI-600.

Informació publicada el 24 de desembre de 2008