www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Secretaria:Edictes i anuncis d'exposició pública
Documents

Edictes 2018:

Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Tordera per a la supressió de la reserva d'infraestructures viàriesCATCert certifica que en data 18-10-2018 11:33:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Memòria MPP Can Buscà

Pla proposat pont Can Buscà

Planejament vigent pont Can Buscà

Ortofotomapa pont Can Buscà


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei d'acolliment residencial d'urgènciaCATCert certifica que en data 15-10-2018 13:49:28 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament regulador


Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial d'ordenació urbanística del sector Centre.CATCert certifica que en data 25-09-2018 13:42:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Centre


EDICTE d'informació pública de la ratificació de l'aprovació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització LingüísticaCATCert certifica que en data 06-09-2018 12:09:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal per a l'ordenació del sòl urbà del sector de Can Buscà SudCATCert certifica que en data 08-08-2018 09:22:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal del Sector Centre de TorderaCATCert certifica que en data 08-08-2018 09:23:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària anomenat Projecte de reforma de l'antic hospital dels pobres de TorderaCATCert certifica que en data 31-07-2018 12:59:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC (El projecte estarà a disposició pública  a les Oficines  d’Ordenació del Territori- 1r pis , edifici  Cal Ros fins el proper 13 de setembre de 2018) 

Publicació al BOPB


EDICTE d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal del cementiri i del Reglament regulador del serveiCATCert certifica que en data 26-07-2018 13:17:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

REGLAMENT REGULADOR DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS I DE POLICIA MORTUÒRIACATCert certifica que en data 26-07-2018 13:18:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


EDICTE d'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics municipals en concepte de menú escolar adreçats a famílies amb menors a càrrec que cursin segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria CATCert certifica que en data 26-07-2018 13:06:16 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS MUNICIPALS EN CONCEPTE DE MENÚ ESCOLAR ADREÇATS A FAMÍLIES AMB MENORS A CÀRREC QUE CURSIN SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.  CATCert certifica que en data 26-07-2018 13:07:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària anomenat Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de les Ferreres, lot 6CATCert certifica que en data 11-07-2018 09:18:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci BOPB


Edicte sobre l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat a Tordera.CATCert certifica que en data 06-07-2018 09:32:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Text de l'ordenança


Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOUM per a la reubicació dels sistemes d'equipament i zona de torrents i fondalades a la urbanització Terra BravaCATCert certifica que en data 06-07-2018 09:06:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Acta dels resultats de les entrevistes de la Brigada JoveCATCert certifica que en data 27-06-2018 09:25:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'aprovació inicial dels reglaments d'ús comercial i de l'ús del CDARCATCert certifica que en data 20-06-2018 13:37:08 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament ús fires i activitats comercials

Reglament ús CDAR


Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores d'atorgament de subvencions per a la creació de llocs de treball i per a la creació de noves activitats econòmiques a TorderaCATCert certifica que en data 02-07-2018 09:16:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria


Ecite relatiu a  l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació econòmica de l'àmbit U UR01 Sant DanielCATCert certifica que en data 14-06-2018 10:43:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte Tom I

Projecte Tom II

Projecte Tom III: A conseqüència del volum t'aquest projecte, no és possible, de moment, consultar-lo via web. Per aquest motiu podreu consultar-lo als Serveis Tècnics Municipals, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Disculpeu les molèsties. 


Edicte sobre l'aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2018CATCert certifica que en data 13-06-2018 09:32:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases per a la concessió de subvencions a entitats localsBases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de tècnic/a d'empreses i emprenedoria i una plaça tècnic/a d'inserció laboral, amb la condició de personal laboral de caràcter temporal i a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, i per constituir les Borses de Treball corresponents CATCert certifica que en data 07-06-2018 09:49:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

EDICTE de l%u2019Ajuntament de Tordera referent a l%u2019aprovació de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de tècnic/a d%u2019inserció laboral en la modalitat de personal laboral temporal i a temps parcial, i per constituir una borsa de treballCATCert certifica que en data 25-06-2018 13:49:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Llistat de persones admeses i excloses del procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Empreses i emprenedoria i una plaça de Tècnic/a d'Inserció laboral 

Decret Constitució borsa treball

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria de selecció de personal

Sol·licitud normalitzada (presentar a l'OAC de Tordera, juntament amb la resta de documentació que s'indica a les bases, fins al 15 de juny)


Aprovació de la taxa reguladora num. 27 de clavegueramCATCert certifica que en data 28-05-2018 09:41:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial de les bases de participació a la fira Comerç al Carrer, de l'ocupació temporal de domini públic local i d'obertura de la convocatòria corresponent a l'edició de 2018CATCert certifica que en data 21-05-2018 11:56:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases participació comerç al carrer


Decret de concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d'exclusió social titulars d'un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l'OLH. (2017) CATCert certifica que en data 10-05-2018 13:04:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística de Tordera en l'àmbit del sector CentreCATCert certifica que en data 09-05-2018 11:00:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Modificació puntual del PGMOU Sector Centre (I) 

Modificació puntual del PGMOU Sector Centre (II obrir amb explorador)

Plànols


Edicte sobre a l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM en l'àmbit RU04 Poblat FibracolorCATCert certifica que en data 04-05-2018 13:44:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada: 

Projecte (obrir amb l'Explorador web)

Projecte (9M) (obrir amb l'explorador web)


Edicte relatiu a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça de tècnic de serveis econòmicsCATCert certifica que en data 02-05-2018 13:49:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a l'inici del procediment de constrenyiment per a les liquidacions primera i segona del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial 17 PonentCATCert certifica que en data 02-05-2018 13:44:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


EDICTE de l'Ajuntament de Tordera d'aprovació inicial de la revisió del Pla de prevenció d'incendis forestals per al període 2018-2022CATCert certifica que en data 03-04-2018 09:32:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a la sol·licitud de llicència d'obres per a l'adequació i  rehabilitació d'una nau en sòl no urbanitzable a Sant Daniel, parcel·la 14 polígon 7 del Cadastre , entre el PK. 3 i PK4 de la Ctra. GI-600, promoguda per Seal Aromas, SL CATCert certifica que en data 13-03-2018 09:34:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre la nova aprovació inicial del sector Can Buscà SudCATCert certifica que en data 08-03-2018 16:27:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


EDICTE d’aprovació inicial de les Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal del domini públic a favor d’entitats sense ànim de lucre per a l’explotació del servei de bar durant la celebració de la Fira Mercat del Ram de Tordera i obertura de la convocatòria corresponent a l’any 2018 

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA MERCAT DEL RAM DE TORDERA

Edicte relatiu a l'aprovació inicial d'un Pla Especial per a la implantació d'una aula d'entorn rural en sòl no urbanitzable, al V. de Sant Daniel, 140, Can TurónCATCert certifica que en data 30-01-2018 13:20:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte


EDICTE relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM per a l'ordenació del sòl urbà del sector de can Buscà sud.CATCert certifica que en data 29-12-2017 11:45:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Fitxes cadastrals

Memòria

Plànols


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal consistent en el manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, així com en el manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació.CATCert certifica que en data 22-12-2017 12:14:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Ordenança franges zones verdes i parcel·les


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 2018CATCert certifica que en data 07-12-2017 13:01:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria del concurs de Disfresses de Tordera 2018


Edicte sobre la convocatòria d'elecció del/de la Jutge/essa de Pau titularCATCert certifica que en data 01-12-2017 13:25:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificatEdicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM de Tordera per a la reubicació dels sistemes d'equipament i zona de torrents i fondalades de la urbanització de Terra Brava (Publicació a 16 de gener de 2018)


Anunci de publicació del projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa per a calefacció a l'edifici de l'Ajuntament de TorderaCATCert certifica que en data 20-11-2017 12:08:13 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC (Consulta de projecte fins al 10 de gener de 2018)


Anunci de l'aprovació del projecte d'urbanització d' arranjament del tram central del Camí Ral de Tordera, de data octubre de 2017CATCert certifica que en data 14-11-2017 09:44:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci al DOGC (Exposició pública a les oficines d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera fins al 3 de gener de 2018)


Anunci de l'aprovació del projecte d'ampliació i millora de la Biblioteca (Arxiu Municipal)CATCert certifica que en data 14-11-2017 09:50:13 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci al DOGC (Exposició pública a les oficines d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera fins al 3 de gener de 2018)


Anunci de la pròrroga del termini de presentació de subvencions per a projectes i activitats 2017 per part de les entitats localsCATCert certifica que en data 13-11-2017 12:36:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Convocatòria de subvencions per a propietaris d'habitatges buits que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social de Tordera (Versió castella - Base Nacional de subvenciones)CATCert certifica que en data 31-10-2017 12:06:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l’Ajuntament de Tordera sobre l’obertura de convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu a favor d’entitats sense ànim de lucre per a l’explotació de les barres de bar al Pavelló Poliesportiu Municipal durant la Festa de Cap d’Any, 2017

Documentació relacionada:

Publicació al BOPB


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d'exclusió social, titulars d'un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l'Oficina Local d'Habitatge de TorderaCATCert certifica que en data 05-10-2017 09:52:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social, titulars d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat perl’Oficina Local d’Habitatge de Tordera


Edicte sobre la creació d'un consell veïnal i aprovació inicial del seu reglament reguladorCATCert certifica que en data 12-09-2017 13:56:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:


Documentació relacionada:

Publicació al BOPBEdicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017CATCert certifica que en data 28-08-2017 09:37:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Decret de constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de Promoció EconòmicaCATCert certifica que en data 16-08-2017 09:03:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària, bàsic i d'execució d'ampliació de la llar d'infants.

Anunci al DOGC

............................................................................................................................................................................................................

Edicte pel qual s'aprova l'assignació de places del servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

............................................................................................................................................................................................................

Edicte aprovació del padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri de l'estany de Tordera

Edicte aprovació del padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri vell de Tordera

............................................................................................................................................................................................................

Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària del Projecte d'arranjament de la vialitat del polígon industrial Can Verdalet

Publicació al DOGC

............................................................................................................................................................................................................

Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017CATCert certifica que en data 13-07-2017 09:10:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria


Anunci d'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Sant Celoni i TorderaCATCert certifica que en data 12-07-2017 13:38:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal consistent en el Centre de Distribució d'Aliments i Roba \"De Tots\"CATCert certifica que en data 10-07-2017 10:53:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament regulador del servei del CDAR


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció CivilCATCert certifica que en data 10-07-2017 10:48:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament regulador de Protecció Civil


Bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost sobre bén immobles, a favor de les persones majors de 65 anys que viuen soler, amb una renda inferior a 1,5 vegades l'IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3 vegades l'IPREM

Publicació al BOPB

Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles per persones majors de 65 anysEdicte sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació al sector FibracolorCATCert certifica que en data 16-06-2017 13:30:33 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre l'aprovació de les Bases reguladores de l'atorgament de llicencies de barraques per la Festa Major 2017CATCert certifica que en data 16-06-2017 13:02:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'aprovació de les bases reguladores del servei de transport escolar per al curs 2017-2018CATCert certifica que en data 16-06-2017 12:59:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a l'aprovació de la Normativa de la Fira del Conte  2017CATCert certifica que en data 16-06-2017 12:57:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Anunci de l'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Sant Celoni i TorderaCATCert certifica que en data 02-06-2017 09:02:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Decret bases Brigada Jove 2017CATCert certifica que en data 30-05-2017 12:57:42 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Formulari de sol·licitud


Edicte de l'aprovació inicial del Reglament de distincions i recompenses de la PL de Tordera CATCert certifica que en data 29-05-2017 16:42:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament de recompenses i distincions de la PL de Tordera
Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució per la construcció d'una aula de formació annexa als vestidors del camp de futbolCATCert certifica que en data 23-05-2017 12:03:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC

Publicació al BOPB


Anunci de l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària anomenat Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de Les Ferreres, lot 4, de data abril 2017CATCert certifica que en data 23-05-2017 11:56:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC

Publicació al BOPB


Edicte per a l'atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'IBI a les persones majors de 65 anysCATCert certifica que en data 19-05-2017 09:20:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòriaAnunci d'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Palafolls i Tordera, i de Santa Susanna i Tordera.CATCert certifica que en data 25-04-2017 11:39:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació a l'àmbit de FibracolorCATCert certifica que en data 24-04-2017 13:46:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte de reparcel·lacióAnunci relatiu a la implantació d'una aula d'entorn rural en sòl no urbanitzableCATCert certifica que en data 18-04-2017 12:18:20 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

PAE Can Turon


 Edicte de l'Ajuntament de Tordera referent a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir dues places d'agent de la Policia Local en la modalitat de personal funcionari interí, i per constituir una Borsa de Treball.  

Documentació relacionada:
 Bases borsa treball agents de la Policia Local

................................................................................................................................................................

Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'obres per a la col·locació de gronxadors al centre vilaCATCert certifica que en data 04-04-2017 09:39:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Ultim dia de publicació: 22 de maig de 2017

Documentació relacionada:

Publicació al BOPB

Publicació al DOGC


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'ampliació del termini de presentació dels punts de llibre \"Premis Sant Jordi\" corresponents a l'any 2017CATCert certifica que en data 30-03-2017 09:51:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores de l'assignació de places per als casals d'Estiu Municipals 2017CATCert certifica que en data 30-03-2017 09:49:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada: