www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Secretaria:Edictes i anuncis d'exposició pública
Documents

Edictes 2018:

Edicte relatiu a l'aprovació inicial d'un Pla Especial per a la implantació d'una aula d'entorn rural en sòl no urbanitzable, al V. de Sant Daniel, 140, Can TurónCATCert certifica que en data 30-01-2018 13:20:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte

Edictes 2017:


EDICTE relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM per a l'ordenació del sòl urbà del sector de can Buscà sud.CATCert certifica que en data 29-12-2017 11:45:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Fitxes cadastrals

Memòria

Plànols


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal consistent en el manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, així com en el manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació.CATCert certifica que en data 22-12-2017 12:14:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Ordenança franges zones verdes i parcel·les


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 2018CATCert certifica que en data 07-12-2017 13:01:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria del concurs de Disfresses de Tordera 2018


Edicte sobre la convocatòria d'elecció del/de la Jutge/essa de Pau titularCATCert certifica que en data 01-12-2017 13:25:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Anunci de publicació del projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa per a calefacció a l'edifici de l'Ajuntament de TorderaCATCert certifica que en data 20-11-2017 12:08:13 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC (Consulta de projecte fins al 10 de gener de 2018)


Anunci de l'aprovació del projecte d'urbanització d' arranjament del tram central del Camí Ral de Tordera, de data octubre de 2017CATCert certifica que en data 14-11-2017 09:44:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci al DOGC (Exposició pública a les oficines d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera fins al 3 de gener de 2018)


Anunci de l'aprovació del projecte d'ampliació i millora de la Biblioteca (Arxiu Municipal)CATCert certifica que en data 14-11-2017 09:50:13 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci al DOGC (Exposició pública a les oficines d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera fins al 3 de gener de 2018)


Anunci de la pròrroga del termini de presentació de subvencions per a projectes i activitats 2017 per part de les entitats localsCATCert certifica que en data 13-11-2017 12:36:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Convocatòria de subvencions per a propietaris d'habitatges buits que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social de Tordera (Versió castella - Base Nacional de subvenciones)CATCert certifica que en data 31-10-2017 12:06:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l’Ajuntament de Tordera sobre l’obertura de convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu a favor d’entitats sense ànim de lucre per a l’explotació de les barres de bar al Pavelló Poliesportiu Municipal durant la Festa de Cap d’Any, 2017

Documentació relacionada:

Publicació al BOPB


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d'exclusió social, titulars d'un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l'Oficina Local d'Habitatge de TorderaCATCert certifica que en data 05-10-2017 09:52:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social, titulars d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat perl’Oficina Local d’Habitatge de Tordera


Edicte sobre la creació d'un consell veïnal i aprovació inicial del seu reglament reguladorCATCert certifica que en data 12-09-2017 13:56:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:


Documentació relacionada:

Publicació al BOPBEdicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017CATCert certifica que en data 28-08-2017 09:37:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Decret de constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de Promoció EconòmicaCATCert certifica que en data 16-08-2017 09:03:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària, bàsic i d'execució d'ampliació de la llar d'infants.

Anunci al DOGC

............................................................................................................................................................................................................

Edicte pel qual s'aprova l'assignació de places del servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

............................................................................................................................................................................................................

Edicte aprovació del padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri de l'estany de Tordera

Edicte aprovació del padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri vell de Tordera

............................................................................................................................................................................................................

Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària del Projecte d'arranjament de la vialitat del polígon industrial Can Verdalet

Publicació al DOGC

............................................................................................................................................................................................................

Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017CATCert certifica que en data 13-07-2017 09:10:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria


Anunci d'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Sant Celoni i TorderaCATCert certifica que en data 12-07-2017 13:38:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal consistent en el Centre de Distribució d'Aliments i Roba \"De Tots\"CATCert certifica que en data 10-07-2017 10:53:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament regulador del servei del CDAR


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció CivilCATCert certifica que en data 10-07-2017 10:48:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament regulador de Protecció Civil


Bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost sobre bén immobles, a favor de les persones majors de 65 anys que viuen soler, amb una renda inferior a 1,5 vegades l'IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3 vegades l'IPREM

Publicació al BOPB

Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles per persones majors de 65 anysEdicte sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació al sector FibracolorCATCert certifica que en data 16-06-2017 13:30:33 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre l'aprovació de les Bases reguladores de l'atorgament de llicencies de barraques per la Festa Major 2017CATCert certifica que en data 16-06-2017 13:02:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'aprovació de les bases reguladores del servei de transport escolar per al curs 2017-2018CATCert certifica que en data 16-06-2017 12:59:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a l'aprovació de la Normativa de la Fira del Conte  2017CATCert certifica que en data 16-06-2017 12:57:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Anunci de l'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Sant Celoni i TorderaCATCert certifica que en data 02-06-2017 09:02:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Decret bases Brigada Jove 2017CATCert certifica que en data 30-05-2017 12:57:42 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Formulari de sol·licitud


Edicte de l'aprovació inicial del Reglament de distincions i recompenses de la PL de Tordera CATCert certifica que en data 29-05-2017 16:42:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Reglament de recompenses i distincions de la PL de Tordera
Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució per la construcció d'una aula de formació annexa als vestidors del camp de futbolCATCert certifica que en data 23-05-2017 12:03:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC

Publicació al BOPB


Anunci de l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària anomenat Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de Les Ferreres, lot 4, de data abril 2017CATCert certifica que en data 23-05-2017 11:56:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al DOGC

Publicació al BOPB


Edicte per a l'atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'IBI a les persones majors de 65 anysCATCert certifica que en data 19-05-2017 09:20:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòriaAnunci d'inici de les operacions de delimitació territorial dels termes municipals de Palafolls i Tordera, i de Santa Susanna i Tordera.CATCert certifica que en data 25-04-2017 11:39:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació a l'àmbit de FibracolorCATCert certifica que en data 24-04-2017 13:46:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte de reparcel·lacióAnunci relatiu a la implantació d'una aula d'entorn rural en sòl no urbanitzableCATCert certifica que en data 18-04-2017 12:18:20 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

PAE Can Turon


 Edicte de l'Ajuntament de Tordera referent a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir dues places d'agent de la Policia Local en la modalitat de personal funcionari interí, i per constituir una Borsa de Treball.  

Documentació relacionada:
 Bases borsa treball agents de la Policia Local

................................................................................................................................................................

Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'obres per a la col·locació de gronxadors al centre vilaCATCert certifica que en data 04-04-2017 09:39:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Ultim dia de publicació: 22 de maig de 2017

Documentació relacionada:

Publicació al BOPB

Publicació al DOGC


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'ampliació del termini de presentació dels punts de llibre \"Premis Sant Jordi\" corresponents a l'any 2017CATCert certifica que en data 30-03-2017 09:51:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores de l'assignació de places per als casals d'Estiu Municipals 2017CATCert certifica que en data 30-03-2017 09:49:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases reguladores per a l'assignació de places als Casal d'Estiu MunicipalAprovació de l'adquisició directa de la meitat indivisa de l'immoble situat al C.Ferrers, 1-2, 1a Planta, Local 14CATCert certifica que en data 30-03-2017 09:45:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificatAnunci d'informació pública relatiu al canvi de coberta d'un habitatge unifamiliar al V. de sant Pere de Riu, 5 \"Can Vert\"CATCert certifica que en data 07-03-2017 09:37:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de la publicació de les bases de la convocatòria d'ajuts al foment de la contractació de persones en situació d'atur adreçats a les empreses i autònoms locals.CATCert certifica que en data 28-02-2017 16:49:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria d'ajudes per a la contractació adreçades a empreses i autònoms locals


Anunci relatiu a un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable CATCert certifica que en data 17-02-2017 12:56:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'Ajuntament de Tordera referent a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de RRHH en la modalitat de personal laboral temporal i a temps parcial, i per constituir una Borsa de Treball. Convocatòria simultània.CATCert certifica que en data 10-02-2017 13:09:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada: 

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de la convocatòria


Edicte d'aprovació inicial de la Disposició Transitòria de l'Ordenança vigent reguladora per la tinença d'animals.CATCert certifica que en data 03-02-2017 14:01:17 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Disposició transitòria de l'Ordenança


Edicte sobre sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 2017CATCert certifica que en data 31-01-2017 11:00:53 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases del concurs de Carnestoltes 2017


Edicte sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores de la convocatòria del concurs literari i de punts de llibre \"Premis Sant Jordi\" 2017CATCert certifica que en data 18-01-2017 09:58:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria del Concurs


Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de domini públic local amb motiu de la celebració de la Fira Mercat del Ram de Tordera 2017 i obertura de la convocatòria corresponentCATCert certifica que en data 18-01-2017 09:55:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria


Modificació del projecte de reparcel·lació del sector \"V RU16 Centre\" de Tordera, en compliment de la sentència 34 de 21/1/2014 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaCATCert certifica que en data 13-01-2017 12:34:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a la incoació d'ofici de l'expedient per tal de donar de baixa en el padró d'habitants d'aquest municipiCATCert certifica que en data 09-01-2017 09:50:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


EDICTE sobre convocatòria d'elecció del/de la Jutge/ssa de Pau substitut/a


EDICTE d'aprovació inicial de la Modificació del Projecte de Reparcel·lació del Sector VRU 16- Centre


Edictes 2016:

Anunci relatiu a un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable per a la implantació d'una activitat de turisme rural a la masia de Can Mas al veïnat d'HortsavinyàCATCert certifica que en data 29-12-2016 09:13:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Projecte per a la realització d'un pou d'abastament d'aigua a la Urbanització de Can Domènec, de data desembre de 2016CATCert certifica que en data 28-12-2016 13:21:32 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre la modificació del règim de dedicacióCATCert certifica que en data 28-12-2016 09:50:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre la modificació de les àrees generals i competènciesCATCert certifica que en data 28-12-2016 09:49:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre la modificació de la composició de la Junta de GovernCATCert certifica que en data 28-12-2016 09:47:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte sobre la modificació de les Tinences d'alcaldiaCATCert certifica que en data 28-12-2016 09:45:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte relatiu a l'aprovació defintiva del Protocol per a la prevenció i l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe de l'Ajuntament de TorderaCATCert certifica que en data 19-12-2016 13:14:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Annex 1


Edicte relatiu a l'aprovació de les bases del Concurs de pessebresCATCert certifica que en data 14-12-2016 11:26:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de participació al Concurs de Pessebres 2016


Edicte de l´Ajuntament referent a l´aprovació de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de diplomat/da en treball social en la modalitat de personal laboral temporalCATCert certifica que en data 05-12-2016 12:11:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'Ajuntament de Tordera de citació per notificació per compareixença CATCert certifica que en data 09-11-2016 13:21:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte d'aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal de control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanalCATCert certifica que en data 08-11-2016 13:04:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Projecte d'establiment

Memòria justificativa

Reglament regulador


Edicte d'aprovació inicial del Protocol per a la prevenció i l´actuació davant l´assetjament moral, sexual o per raó de sexe de l'Ajuntament de TorderaCATCert certifica que en data 13-10-2016 09:51:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Protocol per a la prevenció i l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe de l'Ajuntament de Tordera


Projecte d'obra municipal ordinària anomenat \"Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de Les Ferreres, lot 4, de data setembre 2016\"CATCert certifica que en data 17-11-2016 10:57:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Anunci al DOGCProjecte d'obra municipal ordinària anomenat \"Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de Les Ferreres, lot 4, de data setembre 2016\"CATCert certifica que en data 17-11-2016 10:58:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificatEdicte sobre l'obertura de convocatòria pública per a l'atorgament d'autoritzacions d'ús privatiu a favor d'entitats sense ànim de lucre per a l'explotació de les barres de bar al Pavelló Poliesportiu Municipal durant la Festa de Cap d'AnyCATCert certifica que en data 20-10-2016 09:41:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Edicte explotació barres de bar per la Festa Cap D'any 2016 al Pavelló Poliesportiu Municipal


Documentació relacionada:

Edicte sobre l'aprovació definitiva  i publicació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals del municipi de TorderaCATCert certifica que en data 13-10-2016 13:28:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Ordenança reguladora municipal de la tinença d'animals


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de les Bases Específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2016CATCert certifica que en data 02-09-2016 09:52:16 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l’Ajuntament de Tordera sobre aprovació inicial de les Bases Específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d’utilitat pública o d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l’any 2016

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria

Edicto

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Edicte publicació aprovació definitiva nou canvi sistema actuació urbanística i projecte de reparcel·lació Illa J-T Pla de Vall

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Edicte de l'Ajuntament de Tordera referent a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de diplomat/da en treball social en la modalitat de personal laboral temporal, i per constituir una Borsa de Treball. Convocatòria simultània.CATCert certifica que en data 12-07-2016 12:29:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria

Document de sol·licitud


Edicte sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió d'ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa Erasmus+ per al curs 2016-2017 de TorderaCATCert certifica que en data 04-07-2016 11:15:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria 


Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària anomenat \"Projecte d'actuació urgent d'arranjament de determinats vials de la urbanització de Les Ferreres -Lot 4-, de data maig 2016\"CATCert certifica que en data 04-07-2016 11:06:20 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Publicació al BOPB

Publicació al DOGC


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació de la Normativa reguladora de participació a la Fira del Conte 2016CATCert certifica que en data 21-06-2016 11:11:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Normativa de participació


Edicte d'aprovació de les bases del transport escolar 2016CATCert certifica que en data 16-06-2016 08:55:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Bases transport escolar 2016


Edicte de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació inicial de la normativa reguladora d'atorgament d'acreditacions per l'ocupació temporal del domini públic mitjançant punts d'interpretació musical al Mercat dels DiumengesCATCert certifica que en data 09-06-2016 13:03:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Normativa reguladora


Aprovació provisional del Text refós de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Tordera per a la homogeneïtzació de les dimensions de les finques mínimes en sòl urbà i urbanitzable.CATCert certifica que en data 09-06-2016 13:01:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat


Edicte de l'aprovació inicial de l'ordenança d'animalsCATCert certifica que en data 07-06-2016 09:29:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Documentació relacionada:

Ordenança completa sobre tinença d'animals


Alienació directa de la Parcel·la J-1 del Sector VRU12 Pla de Vall a favor de Mercadona, SA CATCert certifica que en data 27-05-2016 13:30:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

<hr style="width: 100%;