www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Participació Ciutadana:Les entitats i associacions locals  poden sol·licitar les subvencions corresponents al 2017 fins al 27 de novembre
Documents

La Regidoria de Participació Ciutadana informa que ja s'han publicat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per les entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017.
D'aquesta manera, les entitats de Tordera poden demanar les subvencions per als seus projectes fins al dia 27 de novembre atesa la pròrroga aprovada per la Junta de govern local de 9 de novembre, presentant la documentació, degudament complimentada, que es requereix des de les bases.
L'objecte de les Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions que atorga l'Ajuntament a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a la realització d'aquests projectes i activitats.

L'Ajuntament de Tordera aprova unes úniques Bases i fa una sola convocatòria per a l'atorgament de subvencions, tot i que aquestes, en funció de la matèria i la finalitat, són gestionades pels diversos Departaments municipals. En aquest sentit, cada Departament ha fixat els Programes amb les activitats o projectes que considera d'utilitat pública o d'interès social i, per tant, subvencionables, els quals es recullen al document de bases reguladores.

Termini de presentació de sol·licituds obert  fins el 13 de novembre de 2017. ATENCIÓ EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS HA ESTAT PRORROGAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL FINS AL 27 DE NOVEMBRE! 


Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2017

Publicació aprovació inicial de les bases al BOP

Publicació aprovació definitiva bases al BOP

(NOU) Documentació a presentar:

Instància de sol·licitud de subvencions 2017 (per a tot tipus de sol·licitud de subvencions a entitats)

Annex 2 bis de sol·licitud de subvencions inferiors a 1.000€

Annex 3 de sol·licitud de subvencions superiors a 1.000€

Certificat de dades bancàries (només cal si no s'ha lliurat en anys anteriors)

Nota informativa: Cal tenir en compte, segons les bases, que, posteriorment, en el moment de presentar la justificació de despeses, l'import haurà de ser pel total de la quantitat sol·licitada i no per la quantitat concedida, amb una desviació màxima d'un 30%