www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Participació Ciutadana:Subvencions a entitats 2016
Documents

Les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L´AJUNTAMENT DE TORDERA A PROJECTES I ACTIVITATS D´UTILITAT PÚBLICA O D´INTERÈS SOCIAL DUTES A TERME PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DURANT L´ANY 2016 s'han publicat de manera definitiva a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BANS) el dia 13 de desembre de 2016 i resta obert el període de sol·licitud de subvencions, que queda establert entre el 14 de desembre de 2016 i el 14 de febrer de 2017.

Les bases en català i en castellà que regulen el procediment les podeu consultar des d'aquest mateix espai, així com els annexos de la documentació a presentar, que la podeu obtenir aquí mateix i que cal tramitar a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tordera.