Notice: Undefined variable: trad_ulr in /var/lib/mynerva/9/aemet.php on line 898
Ajuntament de Tordera - Les entitats i associacions locals poden justificar les despeses per al cobrament de les subvencions corresponents al 2018
www.tordera.cat
Notes de Premsa

La Regidoria de Participació Ciutadana informa que les entitats poden justificar les despeses per cobrar la subvenció dins la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per les entitats sense ànim de lucre durant l'any 2018.
D'aquesta manera, les entitats de Tordera poden presentar les justificacions a través de l'annex 5 o 5 bis de les despeses dels seus projectes fins als dos mesos a partir de la data de recepció de la comunicació formal, presentant la documentació, degudament complimentada, que es requereix a les bases.

Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2018:

Publicació aprovació definitiva bases al BOP

Documentació a presentar:

Certificat de dades bancàries (només cal si no s'ha lliurat en anys anteriors o si s'ha produït algun canvi)

Annex 5 bis de justificació de despeses per a subvencions fins a 1.000€

Annex 5 de justificació de despeses a partir de 1.000€

Sol·licitud d'entrada de documents


Nota informativa: Cal tenir en compte, segons les bases, que, posteriorment, en el moment de presentar la justificació de despeses, l'import a justificar haurà de ser pel total de la quantitat sol·licitada i no per la quantitat concedida, amb una desviació màxima d'un 30%