www.tordera.cat
Notes de Premsa

La Policia Nacional serà a Tordera el proper 28/05/2018 per fer renovacions i primeres expedicions del DNI.
El dia 28 de maig de 09:15 a 13:00 h els interessats faran la petició de tràmit i lliurament documentació, el dia 30/05/2018 de 09:15 a 12:00 h es farà la finalització DNI i entrega a l'interessat.
Els tràmits es faran  a la BIBLIOTECA DE TORDERA (C. Joan Maragall, 6) .

Per poder tramitar el DNI a Tordera és necessari estar empadronat a Tordera i demanar cita prèvia A TRAVÉS D'AQUEST FORMULARI que estarà actiu a partir del 14 de maig. Una vegada omplert el formulari, l'interessat rebrà un correu indicant l'hora exacte que caldrà que es presenti per a la renovació/expedició. Tindran preferència en la citació prèvia a Tordera les persones majors de 65 anys i els menors de 14 anys. Aquests interessats podran demanar hora directament a l'Oficina d'Atenció de la Policia Local, al telf 937640615.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

* No es poden fer DNI per canvis de dades personals (idioma nom, errors en dades personals, etc..). Les persones interessades hauran de fer el DNI a comissaria de Policia Nacional i a Tordera els podrem informar i facilitar l’hora a la comissaria de Mataró. La primer vegada que s'ha d'anar és per presentar la documentació que justifiqui el canvi, la Policia Nacional envia aquesta documentació al Registre Central a Madrid i un cop reben l'autorització per fer el canvi cal anar una segona vegada per fer el DNI amb el canvi sol·licitat.
* L’expedició de DNI (a Tordera) es fa en dos dies: el primer es realitza el tràmit (lliurar documentació i pagar la taxa) i el segon es finalitza activant el xip interior i es lliura el DNI.
* LES PERSONES QUE NO ES PRESENTIN EL 2N. DIA I NO RECULLIN EL DNI, L’HAURAN  D’ANAR A BUSCAR A LA COMISSARIA POLICIA NACIONAL A MATARÓ Avda. Gatassa núm. 15.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

Per tràmit normal: 1 fotografia de carnet, Original del DNI i 10’60 €uros.
Per Canvi de domicili: 1 fotografia de carnet, Original del DNI, 10’60 €uros (si el DNI no estava caducat és gratuït) i Volant d’empadronament .
Per DNI robat: 2 fotografies de carnet, la denúncia de furt i 10’60 €uros
Per DNI perdut o deteriorat: 2 fotografies de carnet, la denúncia de pèrdua i 10’60 €uros
Per obtenir el DNI per Primera vegada: Han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal. És imprescindible que portin: Certificat d’empadronament, Partida Literal de Naixement expedida per a obtenir DNI, DNI en vigor del pare/mare que l’acompanyi, 1 fotografia de carnet i 10’60 €uros.
Observacions:
El certificat d’empadronament caduca als tres mesos.
La Partida Literal de Naixement expedida per a obtenir DNI s'ha de demanar al Registre Civil on va ésser inscrit el menor al néixer i caduca als sis mesos.
En la mesura del possible portar l’import exacte.

FORMULARI CITA PRÈVIA PER A LA RENOVACIÓ/EXPEDICIÓ DNI

Informació publicada el 24 d'abril de 2017