www.tordera.cat
Notes de Premsa

Aquest mes de gener s'ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2017. Aquestes ordenances segueixen dos objectius: mantenir el compromís del govern adquirit de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans i, a la vegada, fer costat als col·lectius més vulnerables.

Així, es mantindran els mateixos impostos per al 2017 i s’estableixen una sèrie de subvencions en les taxes de l’IBI i de la recollida d’escombraries adreçades especialment als majors de 65 anys amb pocs recursos. A més, per aquest 2017, es mantindran les tarifes reduïdes, excempcions i bonificacions aprovades en exercicis anteriors i que es recullen en les següents temàtiques:

Descomptes i bonificacions


Per a més informació, us heu de dirigir a l'Organisme Autònom de Gestió Tributària situat a la Plaça de la Concòrdia (antigues galeries). 

Informació publicada el 23 de gener de 2017