www.tordera.cat
Notes de Premsa

Clàusules sòlTotes aquelles persones que sospitin que poden estar afectades per la "Clàusula sòl" a la seva hipoteca tenen a la seva disposició l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per atendre consultes i dubtes sobre aquesta qüestió.

Per aquest motiu, tots els qui creguin que podrien estar afectats per aquesta clàusula i en vulguin més informació poden demanar cita prèvia a l'OMIC, adreçant-se o trucant al l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (Pl. Església 2, tel. 937643717. De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dimarts i dijous de 17 h a 19 h). 

La clàusula sòl és un apartat del contracte que preveu algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar durant tota la vida de la hipoteca. La clàusula fixa un tipus d’interès mínim en previsió d’una caiguda de l’Euríbor, l’índex de referència per calcular els interessos de la hipoteca, fet que provoca que els clients no es puguin beneficiar d’una quota de la hipoteca baixa.

La justícia europea ha considerat recentment aquest tipus de clàusules com a “abusives” i ha obert la porta a que els bancs tornin als seus clients l’import de les quantitats indegudament cobrades per les entitats financeres en concepte de “clàusules sòl ” mitjançant el mecanisme que preveu el reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres.

Informació publicada el 6 de febrer de 2017