www.tordera.cat
Notes de Premsa

ajudesLa revitalització de l’economia local i la promoció de noves oportunitats de negoci constitueixen una de les línies de treball i estratègia de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Tordera.
Davant l'actual situació socioeconòmica i les dificultats per generar ocupació, el govern local considera necessari adoptar mesures i estratègies que permetin un doble objectiu: d'una banda, que les persones en situació de desocupació puguin accedir al mercat de treball, prestant una especial atenció als col·lectius més desfavorits i, de l'altra, consolidar el teixit productiu a través d'ajudes a la contractació per a empreses i autònoms.

Així, fins a finals d'any, l’Ajuntament impulsa per segon any consecutiu el programa de recolzament i millora de l’ocupabilitat de persones en situació de recerca de activa feina mitjançant una nova línia de subvencions a empreses i autònoms que contractin personal en situació d'atur.
La convocatòria pretén fomentar l’adquisició de competències i la millora de l’ocupabilitat de persones treballadores empadronades, amb un mínim de 2 anys, al municipi de Tordera, a través de la concessió d’ajudes a empreses, professionals i autònoms per a la contractació de nous treballadors/es.

La línia de subvencions fomenta la contractació de persones desocupades, amb un contracte mínim de sis mesos i una subvenció màxima de 1.200, corresponent a 200€/mensuals per cada persona contractada durant sis mesos.
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses, professionals i autònoms, que realitzin una activitat econòmica, disposin de capacitat legal per subscriure un contracte laboral i que tinguin domicili social i/o fiscal a Tordera.

Les bases de la convocatòria demanen que les empreses formalitzin la seva oferta de treball a través del Servei Local d'Ocupació, detallant el perfil professional, les competències i les tasques a realitzar. El Servei oferirà un màxim de tres candidats per al lloc de treball i serà l'empresa qui prendrà la decisió final de la contractació.

Totes les empreses, autònoms i professionals que es vulguin acollir a aquesta línia de subvencions poden formalitzar la seva sol·licitud al registre d'entrada de l'OAC Tordera, juntament amb la documentació adjunta que es demana a les Bases de la convocatòria. El termini de la convocatòria s'allarga fins al 31 de desembre o fins a exhaurir la partida pressupostària destinada a tal efecte. 

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria

Edicte de l'aprovació

Informació publicada el 28 de febrer de 2017