www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’Oficinia Municipal d'Informació al Consumidor de Tordera (OMIC)  amb el suport del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació ha tramitat un conveni de col•laboració amb els diferents Col•legis d’Advocats de la Província de Barcelona per tal de donar resposta  a les consultes generades per part dels consumidors en relació amb les clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els préstecs i/o crèdits hipotecaris.

Aquest conveni de col·laboració permetrà el desplaçament periòdic d’un advocat a les dependències municiapals amb l'objectiu d'atendre les persones afectades en els dubtes sobre els temes esmentats. En el cas que la persona consumidora decideixi acudir a la via judicial i, sempre i quan compleixi els requisits, també podrà ser assessorada en relació a la justícia gratuïta. 

Aquest nou servei d'atenció específica a les consultes relacionades amb les clàusules abusives en préstecs i/o crèdits hipotecaris està previst que comenci el dia 22 de maig i s’estengui fins el mes de desembre (excepte agost). Tots els interessats en sol·licitar aquest servei hauran de demanar cita prèvia al l'OAC de Tordera (tel. 937643717 - Pl. Església 2)

Informació publicada el 15 de maig de 2017