www.tordera.cat
Notes de Premsa

La junta del govern local va aprovar el mes passat les bases reguladores per a l'atogarment d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquda de l'impost sobre béns immobles, favor de les persones majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 1,5 vegades l'IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3 vegades l'IPREM. 

La finalitat d’aquestes subvencions és contribuir al sosteniment d’un col·lectiu de persones, respecte de les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social. Aquesta mesura se suma a les més de 100 bonificacions i descomptes que el govern posa a disposició cada any als ciutadans de Tordera.

Per fer la sol·licitud us heu de adreçar a l'OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) fins al 30 de desembre. 


Documentació relacionada:


Bases reguladores subvenció IBI per a persones majors de 65 anys

Publicació al BOP

Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles per majors de 65 anys (instància)