www.tordera.cat
Notes de Premsa

Oberta la convocatòria de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2017 i l'1 de gener i el 30 de juny de 2018. La quantia de l’ajut és de 650€. En cas de famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750€. L’abonament es farà en un sol pagament.

Els terminis per presentar la sol·licitud són 30 dies naturals comptats des de l’endemà de la data de naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l’ajut econòmic. Per qualsevol dubte us heu de dirigir al departament de Serveis Socials.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol i el 14 de juliol de 2017, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 d'agost de 2017. (Data límit de recollida a Serveis Socials 10 d'agost)

Informació publicada el 19 de juliol de 2017