www.tordera.cat
Notes de Premsa

Durant aquestes últimes setmanes seguint la planificació prevista, s'han fet diversos treballs de manteniment i millora de la senyalització viària en diverses zones del poble. Amb el compromís de treballar amb el màxim rigor per mantenir una bona seguretat, les tasques es centren en millorar i repintar les marques viàries urbanes ja siguin passos de vianants, zones i places d'aparcament, mobilitat reduïda, línies de detenció o cediu el pas entre d'altres senyals de la via pública.  


Les zones on s'han fet algunes actuacions: Veïnat de Fibracolor, Veïnat de Sant Pere, Niàgara Parc i diversos carrers del nucli urbà. 


En alguns carrers de Tordera aquests treballs s'han fet en horari nocturn per tal d'evitar talls a la circulació durant les hores centrals del dia. 

Informació publicada l'11 d'agost de 2017