www.tordera.cat
Notes de Premsa

Borsa d'habitatges de lloguerEl context actual de crisi econòmica i social té importants conseqüències en el benestar de les persones i l´activitat econòmica, posant en perill l´accés a l´habitatge i el seu manteniment.
L´Ajuntament de Tordera mitjançant l´Oficina local d´habitatge té la voluntat d´atorgar subvencions a persones propietàries d´habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de Tordera.

L´objectiu d´aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per incentivar el creixement de l´oferta de pisos a preu assequible de la Borsa de Mediació de lloguer social de Tordera, i fomentar, d´aquesta manera, la sensibilització de les persones propietàries d´habitatges buits sobre la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d´un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del mercat.

La mesura de foment consisteix en l'atorgament a les persones propietàries d´una subvenció econòmica per a les reformes i/o adequacions de l´habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo a disposició de la Borsa de lloguer social de Tordera un mínim de 3 anys. Amb aquesta mesura s'espera, a més de facilitar l'accés a l´habitatge, millorar l´estat del parc d´habitatge del municipi i promoure l´activitat dels industrials dedicats a la reforma i a la rehabilitació.

A aquests efectes, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases específiques reguladores de la concessió d'Acció social i Promoció Econòmica - Habitatge de subvencions a persones propietàries d´habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de Tordera. Per tant, totes les persones propietàries interessades en acollir-se a la convocatòria de subvencions poden fer-ho fins al 31 de desembre de 2017 a l'OAC de Tordera. 

Més informació:

Bases de la convocatòria

Díptic informatiu de la borsa de lloguer assequible de Tordera

Sol·licitud normalitzada per a propietaris d'habitatges buits que vulguin adherir-se a la convocatòria (Termini de presentació fins al 31/12/2017)

Informació publicada el 30 d'octubre de 2017