www.tordera.cat
Notes de Premsa

L'Ajuntament de Tordera obre el procés de selecció de personal, mitjançat concurs-oposició, per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració General (TAG), vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera.
Els interessats en participar del procés hauran de complir una sèrie de requisits que es recullen a les bases reguladores  com ara estar en possessió o haver abonat els drets per a la seva expedició del títol de Llicenciatura o Grau en Dret, Ciències Econòmiques o Ciències Polítiques o titulació equivalent que doni dret a l’accés a la Subescala Tècnica de l’Escala d’Administració General.


Les sol·licituds per formar part del procés de selecció es poden presentar des del 12 fins al 31 de gener, mitjançant instància  normalitzada, a l'OAC de Tordera.

Per a més informació, terminis, temaris, puntuacions i taxes, podeu consultar l'edicte de la publicació i les bases reguladores que s'hi anexen:

EDICTE I BASES REGULADORES PUBLICADES AL BOPB

PUBLICACIÓ AL BOE

MODEL DE SOL·LICITUD NORMALITZAT (Presentar a l'OAC fins al 31 de gener)

Informació publicada l'11 de gener de 2018