www.tordera.cat
Notes de Premsa

Té com a objectiu facilitar l’accés a un balneari a les persones grans que ho necessitin. 

QUI POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD? 

 Persones residents a Espanya i que compleixin algun dels següents requisits:

·         Ser pensionista del Sistema de Seguretat Social de jubilació o invalidesa 

·        Ser pensionista de viudetat o d’altres pensions del Sistema de Seguretat Social cal que el beneficiari hagi complert els 55 anys 

·         Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur, amb 60 anys o més d’edat.

·         Ser assegurat o beneficiari del Sistema de Seguretat Social, amb 65 anys o més d’edat.

 També podran participar les persones de nacionalitat espanyola que resideixin a l’estranger i compleixin  algun dels anteriors requisits. 

 La persona ha de valdre’s per si mateixa, no patir alteracions de comportament que impedeixin la convivència en el balneari, ni pot patir cap malaltia infecciosa-contagiosa.

 El sol·licitant pot anar acompanyat del seu cònjuge o parella de fet. També podrà anar acompanyat dels seus fills amb discapacitat igual o superior al 45%. 

Fitxer Acrobat-PDF de (471,34kB)

Fitxer: Termalisme_2018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 471,34 kB

 

QUINS SERVEIS S’ OFEREIXEN?

·         Allotjament i manutenció en règim de pensió complerta

·         Tractaments termals bàsics

·         No inclou el desplaçament al balneari

 

LLOCS ON ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD

- Per correu postal certificat, a: Programa de Termalisme social de l’IMSERSO Ap. de correus núm. 14005    28080 Madrid.

- A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera (OAC)

 

TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA:  

Hi ha torns de 12 dies (11 nits) i 10 dies (9 nits).

Primer torn (de FEBRER a AGOST DE 2018): es pot presentar la sol·licitud fins al 04/01/2018 (Data límit de recollida de sol·licituds a l’OAC 03/01/2018). Llista d’espera: es pot presentar la sol·licitud fins al 10/05/2018 (Data límit de recollida de sol·licituds a l’OAC 03/05/2018).

Segon torn (de SETEMBRE a DESEMBRE DE 2018): es pot presentar la sol·licitud fins al 11/05/2018 (Data límit de recollida de sol·licituds a l’OAC 03/05/2018) Llista d’espera: es pot presentar la sol·licitud fins al 31/10/2018 (Data límit de recollida de sol·licituds a l’OAC 25/10/2018

Més informació a IMSERSO

Informació publicada el 15 de gener de 2018