www.tordera.cat
Notes de Premsa

cami ral 1A partir del 7 de maig es donarà inici a les obres  de millora del Camí Ral.
Actualment el tram central del Camí Ral té seccions diverses al llarg del seu traçat que representen dificultats  de mobilitat per als vianants i vehicles, ja sigui perquè les voreres són estretes o bé perquè l'estructura de la calçada no permet que la circulació sigui fluida.
El projecte que es durà a terme a partir del mes de maig proposa regularitzar l'ample de la calçada i ampliar les voreres per millorar els itineraris de vianants, reforçar el caràcter comercial de la zona i crear nous espais públics.
Les obres de remodelació afectaran la part central del Camí Ral, al tram comprès entre la cruïlla amb els carrer de Sant Ramon i fins al carrer d'Amadeu Vives. Les obres afectaran també les connexions amb els carrers Folch i Torres, Gaudí i Mas Martí i un tram del Carrer Mes.
cami ral 2Les obres tindran una durada aproximada de sis mesos i es dividiran per trams.
El tram 1, que començarà aquest mes de maig, afectarà el traçat comprès entre la cruïlla dels carrer de Mes i de Sant Ramon fins a Folch i Torres. En aquest tram s'ampliaran les voreres i es construiran a nivell de calçada amb un doble objectiu: millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants a les voreres, evitar la doble fila que es produeix en aquest tram i afavorir la rotació dels aparcaments, que tindran un temps d'estacionament limitat i que s´acordarà amb els comerciants de la zona. També en aquest punt es vol millorar la connexió amb els carrers del nucli històric mitjançant la creació d'un nou espai públic central, a la part baixa del carrer de Doctor Trueta.  D'altra banda, per cobrir les necessitats del comerç es reserva un espai d´aparcament de rotació i de càrrega i descàrrega.

El tram 2 afectarà el traçat comprès entre el carrer de Folch i Torres fins al Passatge del Morell. En aquest punt es mantindrà la secció actual del carrer i es modificarà la cantonada amb el carrer Folch i Torres per compensar l'amplada de les voreres.

El tram 3, que va des  del Passatge del Morell fins al carrer d'Amadeu Vives  preveu regularitzar l'alineació del vial entre el segon i la zona baixa del Camí Ral. També es preveu l'ordenació de la cruïlla, els recorreguts de vianants i la consolidació de l´espai públic davant la residència d´avis l´Albert. Per fer-ho possible, l´actuació en aquest punt desplaça la rotonda central, preveu el soterrament dels contenidors i també la creació d´una parada de bus.
camí ral 3

El projecte de millora del tram central del Camí Ral preveu la col•locació de diferents elements de mobiliari urbà al llarg del seu recorregut. Als espais públics s´instal•laran zones de descans amb bancs i seients. A diferents punts de les voreres, atenent al caràcter comercial de la zona, també hi haurà àrees de descans amb seients, papereres i jardineres per garantir la seguretat i delimitar l´espai a nivell entre la vorera i la calçada.

El cost de les obres s´ha xifrat en 370.000 €, que seran finançats íntegrament pel Programa Xarxa 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

Amb actuacions com aquesta es reforça la voluntat del govern municipal de millorar i amabilitzar els espais urbans, fer-los més accessibles i generar més moviment de vianants a l'entorn de l´activitat comercial. Les obres d'arranjament del Camí Ral complementen altres actuacions que s'han realitzat els últims anys en aquest sector, com l'eliminació de barreres arquitectòniques en algunes voreres amb la creació de passos elevats o la substitució dels fanals de les voreres per llums de LED a les façanes.

Finament, i amb l'objectiu d´informar els veïns i comerciants de la zona a peu d'obra i resoldre les incidències que puguin sorgir durant el procés , l'Ajuntament ha creat una comissió de seguiment amb representants d'ambdós sectors, els serveis tècnics municipals i els responsables de l'empresa adjudicatària. També, amb la voluntat de minimitzar l'impacte i les molèsties de les obres i poder-les compatibilitzar al màxim possible amb l'activitat comercial diària, l'empresa  instal·larà una oficina d'informació a peu d'obra per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir entre comerciants i veïns. 

Tot i que la demolició de voreres i canonades antigues començarà el dia 7 de maig, en el transcurs de la setmana vinent, l'empresa Aqualia instal·larà els tubs provisionals per garantir el servei a tots els usuaris del sector mentre durin les obres. 

Informació publicada el 24 d'abril de 2018