www.tordera.cat
Notes de Premsa
El Ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar el dijous passat el pressupost municipal per al 2018 per un import de 17.450.000 euros.

El regidor d'hisenda, Marçal Vilajeliu, va presentar els nous comptes destacant la tendència cap a la recuperació de l'estabilitat econòmica per aquest any.

Durant la seva intervenció, el regidor va posar de manifest que, tot i la dificultat dels darrers anys, l'exercici del 2017 s'ha tancat amb bons resultats per l´economia municipal. El tancament de l'any passat ha deixat un romanent positiu d'1'2 ME, amb una rebaixa del 7'5% de l'endeutament (2'5 M€ menys que el 2016)  i disminuint també el període mitjà de pagament a proveïdors passant dels 76 dies del 2016 als 54 al 2017. Vilajeliu va destacar que l'endeutament local es situa ara al 74%, un punt per sota del màxim permès per la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

De cara al 2018 la proposta del regidor d'hisenda passa per normalitzar definitivament la situació econòmica i continuar rebaixant l'endeutament  per poder donar continuïtat a les polítiques que impulsa el govern municipal i  desenvolupar els acords de consens amb els diferents grups municipals.

En l'apartat d´ingressos, Vilajeliu va puntualitzar que, mantenint el compromís assumit al 2012, aquest any tampoc s'incrementarà la pressió fiscal als ciutadans. En aquest apartat, el regidor va destacar que si bé el pressupost considera una previsible disminució en la recaptació de l'IBI, sí que hi ha indicadors que fan preveure una major recaptació en plusvàlues, llicències comercials i llicències d'obres.

Pel que fa a les despeses de 2018, el regidor va manifestar que el pressupost està treballat per garantir tot el catàleg i la qualitat dels serveis i d'atenció a les persones a fi de mantenir les línies estratègiques del govern municipal. En aquest sentit, el regidor va destacar que gràcies a l'estalvi aconseguit a través de projectes d'eficiència energètica com la instal·lació de l'enllumenat LED o la compra agregada de serveis es podrà incrementar partides destinades a millorar l'autonomia personal, com les dedicades a formació, ensenyament , ocupació o habitatge. El regidor també va voler posar de manifest que el pressupost 2018 mantindrà les partides a les entitats a fi de garantir el bon funcionament de les associacions locals.

Vilajeliu va finalitzar la presentació dels comptes municipals agraint les aportacions de tots els grups municipals i remarcant els consens polític assolit per l'aprovació de l'exercici.  

El pressupost 2018 es va aprovar amb els vots del PDeCAT, el regidor No Adscrit, el PP i el PSC i les abstencions d'ERC i SOM.

Informació publicada el 27 d'abril de 2018