www.tordera.cat
Notes de Premsa

L'Ajuntament de Tordera obre el procés de selecció per a cobrir una plaça de tècnic/a d'empreses i una plaça de tècnic d'inserció laboral amb la condició de personal laboral de caràcter temporal a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, i per constituir una Borsa de Treball amb les persones candidates admeses i no seleccionades per cobrir futures possibles contractacions temporals.

Les sol·licituds per formar part de la convocatòria es podran presentar fins al 15 de juny a l'OAC de Tordera, adjuntant la documentació que es demana  i la sol·licitud emplenada degudament.
Les característiques dels llocs a cobrir i les bases de la convocatòria es poden consultar al següent enllaç:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

SOL·LICITUD NORMALITZADA (presentar a l'OAC de Tordera, juntament amb la resta de documentació que s'indica a les bases, fins al 15 de juny)

Informació publicada el 6 de juny de 2018