www.tordera.cat
Notes de Premsa

Serveis Socials de Tordera informen que s'ha obert la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat és considerada una prestació social de caràcter econòmic i de dret de concurrència.Aquesta prestació és puntual, llevat de la destinada a l'actuació d'utilització de transport individual per a l'accés a serveis d'atenció precoç, que és temporal. Aquesta prestació resta sotmesa al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries vigent en el moment de l'atorgament.

 Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que s'especifiquen en aquesta convocatòria. 

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria: 

Bases de la convocatòria

Sol·licitud normalitzada (presentació de sol·licituds fins al 10 d'agost a Serveis Socials de Tordera)  (Fins al 10 d'agost a Tordera- Fins al 16 d'agost a la Generalitat)

cartell pua

cartell pua

Fitxer: Cartell_PUA_2018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 136,97 kB

Informació publicada el 19 de juny de 2018