www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’Oficina local d’habitatge de Tordera informa que s'ha obert el termini de concessió de subvencions a persones propietàries d’habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de Tordera així com la de concessió de subvencions de l'IBI als habitatges desocupats que s' incorporin a la Borsa de lloguer social municipal. També s'ha obert la convocatòria de concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de Tordera.

Les ajudes es poden sol·licitar fins a final d'aquest any 2018.

Les bases reguladores de cada convocatòria es poden consultar des dels següents enllaços: 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS A PERSONES PROPIETÀRIES D’HABITATGES QUE ELS INCORPORIN A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE TORDERA 

Sol·licitud per aquest tràmit

__

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PAL·LIAR LES DESPESES DE CONTRACTACIÓ DE LES ALTES DELS SUBMINISTRAMENTS PER PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL TITULARS D’UN CONTRACTE DE LLOGUER SOCIAL GESTIONAT I/O MEDIAT PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE TORDERA

Sol·licitud per aquest tràmit

__


CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI) D’AQUELLS  HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS INCORPORIN A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE TORDERA 

Sol·licitud per aquest tràmit

__

Altres plantilles de documentació que cal adjuntar:

Certificat de dades bancàries

Informació publicada el 26 de juny de 2018