www.tordera.cat
Notes de Premsa

oferta feina

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu i la iniciativa d’ocupació Juvenil i vetllarà per la contractació dels joves mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques, durant un període de com a mínim 6 mesos a jornada completa.


Aquest programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Els joves beneficiaris que vulguin participar han de complir les següents condicions:

- Constar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públics d’ocupació.
- Estar inscrits  com a beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
- Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions previstes s’han de mantenir i poder acreditar el dia anterior a la contractació


Previsió inici contractes com a màxim el 31 d’octubre de 2019, finalització el 30 d’abril de 2020. Tots els joves interessats que vulguin més informació poden passar per les oficines del Servei d'Ocupació i Formació (Camí Ral 174, a la cantonada amb Avinguda Països catalans).


L’ajuntament de Tordera està realitzant els tràmits per poder participar d’aquesta subvenció i poder contractar 3 joves, tal i com recull la Resolució TSF/1844/2019 de 20 de juny, i d’acord amb els requisits establerts a les bases reguladores Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

garanties juvenils

Informació publicada el 17 de juliol de 2019