www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS
Documents

Els titulars dels establiments que a conseqüència de l´Estat d´alarma tinguin la seva activitat tancada no hauran de fer front al pagament de la taxa d´escombraries, durant tot el període de temps que es mantingui l´obligació de romandre tancats.


No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat dels diumenges durant el període de temps que la seva activitat es manté suspesa.


Els titulars de les llicències d´ocupació de via pública, no hauran de fer front al pagament d´aquesta taxa mentre es mantingui la situació d´estat de alarma i la seva activitat estigui suspesa.


Les famílies no hauran de pagar el transport escolar durant el període de temps que no hagi activitat escolar a conseqüència de la situació d´emergència del COVID19


L´Ajuntament eximeix  a les famílies del pagament de la quota de l´escola bressol durant el temps que aquestes estiguin tancades per la mateixa causa.


No es cobraran les quotes de les Aules de Formació Artística mentre sigui vigent l´estat d´alarma.


Creació d’un nou calendari fiscal per flexibilitzar els pagaments de tributs


Informació de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària en cas de dipsar de documents amb el termini de pagament vençut


Creació del mercat setmanal de fruita i verdures, tots els dimarts, a la plaça de l’església


En marxa l’estudi entre les empreses locals per conèixer de primera mà quina és i ha estat la seva situació des de l'inici del confinament i poder detallar ajudes i campanyes que afavoreixin la seva revitalització.


Creació de la borsa d’establiments i productors amb servei a domicili


Fitxes pràctiques per a les empreses a fi de solventar els seus dubtes davant la crisi del COVID19


Informació per persones en situació d’atur o afectades per ERTE


Activació de la borsa de treball i recerca activa de personal sanitari per cobrir la demanda a residències i centres de salut


Adhesió a la plataforma Slowshopping.cat per tal de donar mes visibilitat al comerç


Treballant en la creació d’una campanya per tal de promocionar el comerç local


Organització de sessions de formació online per a comerciants.


Informació de la convocatòria d’ajuts de la direcció General de Turisme de les campanyes del Consorci de Promoció Turística respecte els establiments hotelers i restaurants.


Assessorament a totes les consultes rebudes tant per telèfon com via mail en relació a qualsevol tema laboral o ocupacional. Proporcionem informació i suport en relació a la forma per poder realitzar gestions tant amb el SEPE com amb el SOC.


Publicació xarxes socials del servei sobre informació en relació a les mesures adoptades tant pel SEPE, pel SOC  durant aquest estat d’alarma, . Així com altres publicacions relacionades amb ofertes de feina, formació…Continuem fem intermediació d’ofertes de feina: gestionant aquelles que les empreses en demanen, o ajudant a accedir a ofertes publicades a pàgines web.


Continuem amb accions formatives de recerca de feina.


Dissenyant noves eines de formació online per donar ajudar i suport a la gestió de tramitació telemàtica.


L'Àrea d'Ocupació informa de les resolucions adoptades en matèria d'ajudes econòmiques per persones treballadores de la llar i persones en situació d'atur


Informació per a comerciants i restauradors sobre les condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials i de prestació de serveis assimilats, hosteleria i restauració


Guia de mesures per fer front al pagament dels habitatges (Agència de l'Habitatge de Catalunya)