www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’ajut econōmic estā adreįat a menors amb edat compresa entre 3 i 17 anys empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin un casal d’estiu o d’altres activitats de lleure o d’interčs pel seu benestar. 

Per poder percebre l’ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar māxim de renda establert en el Reglament municipal de prestacions econōmiques de carācter social del Servei Bāsic d'Atenciķ Social de l'Ajuntament de Tordera.

L’import de l’ajut serā de mínim el 25% i māxim el 100% de la quota d’inscripciķ al casal d’estiu, i variarā en funciķ del nombre de setmanes d'assistčncia i del cost de la inscripciķ al casal escollit per cada menor.

Presentaciķ telemātica

Com a prevenciķ davant el coronavirus, la presentaciķ de solˇlicituds es realitzarā de forma prioritāria i preferent de manera telemātica (mitjanįant el trāmit d’instāncia genčrica, al qual s’adjuntarā el model normalitzat de solˇlicitud i tota la documentaciķ corresponent) a través de la seu electrōnica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). S’elimina, així,  la necessitat de presentar la solˇlicitud i la documentaciķ en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.

El període de presentaciķ preferent de solˇlicituds telemātiques és des del dia 15 de maig al 29 de maig. (En cas que el nen/a s'hagi inscrit al casal, estigui acceptat/da i no s'hagi trāmitat l'ajuda per motius diversos, l'ārea de Serveis Socials acceptarā solˇlicituds d'ajudes fora de termini)

SOLˇLICITUD PER PRESENTAR TELEMĀTICAMENT DEGUDAMENT EMPLENADA PER PART DE LA PERSONA INTERESSADA

Com presentar una solˇlicitud telemāticament a la seu electrōnica de l'Ajuntament? 

Presentaciķ presencial

Excepcionalment, i prčvia justificaciķ fonamentada, es podran presentar solˇlicituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenciķ al Ciutadā de l’Ajuntament, amb cita prčvia, només en el supōsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemātica, en la mesura en quč degut a la situaciķ de crisi sanitāria ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de solˇlicituds.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemātic han de trucar al 93 764 37 17 per que es valori l’excepcionalitat i se li doni cita prčvia per realitzar el trāmit presencial.

El període de presentaciķ de solˇlicituds presencials és 15 de maig al 29 de maig.

En cas de presentar la solˇlicitud de forma presencial haurā d’anar a l’Oficina d’Atenciķ al Ciutadā de l’Ajuntament una sola persona; cal dur la documentaciķ per a poder-la escanejar o fotocopiar,  i cal dur la solˇlicitud emplenada des de casa.

Es recorda la recomanaciķ de portar mascareta i guants, i que no poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes.

 

IMPORTANT:

 La solˇlicitud d’ajut econōmic no implica, en cap cas, ni la reserva ni l’assignaciķ directa de plaįa. En cas que l’ajut sigui favorable, cal que el menor s’hagi inscrit en el termini corresponent  i assisteixi efectivament a un casal d’estiu. El pagament de l’ajut s'efectuarā mitjanįant transferčncia bancāria a l’organitzador del Casal d’estiu o d’altres activitats d’estiu.

 

L’oferta de casals i activitats d’estiu 2020, i per tant l’aprovaciķ dels ajuts econōmics,  estā subjecta a l’evoluciķ de la crisi de la Covid-19 en quč ens trobem i a les indicacions de les autoritats sanitāries al respecte.

SOLˇLICITUD PER PRESENTAR TELEMĀTICAMENT DEGUDAMENT EMPLENADA PER PART DE LA PERSONA INTERESSADA

CASALS D'ESTIU I ALTRES ACTIVITATS D'ESTIU A TORDERA 2020


Informaciķ publicada el 14 de maig de 2020