www.tordera.cat
Notes de Premsa

DAVANT del decret de L'ESTAT D'ALARMA, des de la regidoria de cultura es va decidir posposar el certamen i les dates d'entrega. Tal i com es va acordar en junta de govern local, obrir una nova convocatòria de presentació dels treballs del concurs literari i punts de llibre fins el 31 de juliol de 2020 a les 14:00 h.

Tal i com es va acordar en junta de govern local i amb l'aixecament dels terminis processals, s'ha ampliat el termini de presentació dels treballs del concurs literari i punts de llibre fins el 31 de juliol de 2020 a les 14:00 h. Des de la regidoria de cultura s'impulsa any rere any, el tradicional concurs literari de Sant Jordi. Es mantenen les categories infantil, juvenil i adults, divides en grups i amb diferents modalitats (poesia, prosa i recerca). També es manté la Beca de Recerca Local Salvador Vendrell, el Concurs de Punts de llibre i el premi literari Infantil "A" "Baron de Carlos".

Des de la regidoria de cultura es promou el premi de periodisme Impromptus Prudenci Bertrana, un premi periodístic dins de la categoria adults (grups E i F). Per optar a aquest premi, dotat amb 200 € per al grup E i 300 € al grup F, caldrà presentar una crònica periodística de caire subjectiu sobre algun tema quotidià basat en la realitat social i local en la línia dels articles periodístics que escrivia Prudenci Bertrana. Quant a l'article periodístic premi Impromptus Prudenci Betrana, ha d´ésser una crònica periodística de caire subjectiu sobre algun tema quotidià basat en la realitat social i local en la línia dels articles periodístics de Prudenci Bertrana.

En aquesta modalitat, la regidoria recorda que l'article periodístic Impromptus Prudenci Bertrana haurà de tenir una extensió màxima d'un full (DiN A4).

Com en cada edició, els treballs s'hauran de signar amb pseudònim o lema i entregar-los a l'Ajuntament de Tordera. El nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de l'autor/a han d'anar dins d'un sobre tancat i, a fora, s'hi consignarà el pseudònim o lema amb què s'hagi signat el treball, l'edat de l'autor/a, el grup en el que es participa i si es tracta de prosa, poesia (o recerca en cas de categoria juvenil).

Cada concursant pot presentar només un treball en cada modalitat. Les obres presentades han d´ésser escrites en llengua catalana, totalment inèdites i de temàtica lliure, excepte si s´especifica una altra cosa com en el cas dels treballs d´investigació i recerca. El veredicte del jurat serà inapel·lable i aquest es reserva el dret de declarar els premis deserts. El sistema emprat pel jurat és de votació secreta i per eliminació. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir i fer interpretació d´aquestes bases en cas de dubtes.

La presentació dels treballs per al Concurs literari Premis Sant Jordi 2020 té el termini establert fins al 31 de juliol. 

Les bases de la convocatòria s´han procurat adaptar a les de la Mostra Literària del Maresme per la qual cosa l'Ajuntament es reserva el dret de presentar a aquest certamen els primers i segons premis de cada grup i modalitat.  

El veredicte del jurat es farà públic durant la setmana de Sant Jordi, coincidint amb altres iniciatives culturals que es preparen per aquella setmana.

Més informació i les bases del concurs:

Acord Junta Govern Local modificació entrega data de treballs

Bases concurs literari Sant Jordi 2020

Bases concurs punts de llibre Sant Jordi 2020

Informació publicada el 22 de juliol de 2020