www.tordera.cat
Notes de Premsa

Aquesta nova prestaciˇ extraordinÓria la poden demanar les persones treballadores que s’han vist afectades per un ERTO i en aquestes dates acabaria el perÝode d’activitat i per tant, es veurien en situaciˇ d’atur.

Tanmateix podran accedir a aquesta prestaciˇ, aquelles persones treballadors fixes discontinues que no van poder incorporar-se a la seva activitat laboral i que durant aquest temps s’han beneficiat d’alguna altra mesura i l’han esgotat, continu´n desocupades i sense dret a percebre prestacions per desocupaciˇ contributiva o de nivell assistencial, o les que l’esgoten abans del 31 de gener de 2021

El termini per demanar-les es de 15 dies des de l’entrada en vigor del present decret llei

“1. La prestaciˇ extraordinÓria es reconeixerÓ a les persones  treballadores amb contracte fix discontinu i a aquelles que realitzin treballs fixos i peri˛dics que es repeteixin en determinades dates que s'han vist afectades, durant tot o part de l'˙ltim perÝode te˛ric d'activitat, mitjanšant expedient de regulaciˇ temporal d'ocupaciˇ basat en les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de marš,  i pel qual ja no es veuen afectats per l'expedient de regulaciˇ temporal d'ocupaciˇ, ja que s'ha arribat a la data en quŔ s'havia acabat el perÝode d'activitat.

2. AixÝ mateix, es reconeixerÓ la prestaciˇ extraordinÓria a les persones treballadores amb contracte fix i a aquells que realitzin treballs fixos i peri˛dics repetits en determinades dates que, per trobar-se en alguns dels  casos previstos en l'article 25.6(b) a (d) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de marš, s'han beneficiat de qualsevol d'aquestes mesures, sempre que, un cop esgotades, es mantinguin a l'atur i sense dret a percebre prestacions d'atur de nivell contribu´t o assistencial, o esgotar-les abans del 31 de gener de 2021.

3. El reconeixement d'aquesta prestaciˇ, per a les persones a quŔ es refereix l'apartat 1, requerirÓ la presentaciˇ mitjanšant l'execuciˇ per part d'una solĚlicitud colĚlectiva de prestacions extraordinÓries, que inclogui totes les persones amb contracte fix interromput o per a l'execuciˇ de treball fix i peri˛dic repetit en determinades dates que ja no es veuen afectades per l'expedient de regulaciˇ temporal d'ocupaciˇ.

En el cas dels casos de l'apartat 2, sˇn els mateixos treballadors els que estan obligats a solĚlicitar la prestaciˇ extraordinÓria que cobreix aquest article.

4. El termini de presentaciˇ d'aquesta solĚlicitud serÓ el que estableix l'article 268 del text refˇs de la Llei General de la Seguretat Social en general. Per a les situacions que es produeixin abans de la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, el termini serÓ de 15 dies des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

5. La durada d'aquesta presta extraordinÓria s’estendrÓ des de la finalitzaciˇ de la mesura prevista en l'article 25.6 del Reial decret llei 8/2020 de 17 marš, del qual ha estat beneficiari, finalitza el 31 de gener de 2021.

No obstant aix˛, la prestaciˇ podrÓ ser suspesa pel restabliment temporal del treballador a la seva activitat, i en aquest cas l'empresa haurÓ d'informar l'Entitat Gestora de la retirada de la  persona treballadora en la prestaciˇ extraordinÓria. El treballador estarÓ obligat a comunicar el seu permÝs a l'entitat gestora si inicia l'aut˛nom o com a treballador per compte d'altri en un compromÝs diferent del qual hagi signat el contracte fix discontinu. En tots els casos, la prestaciˇ extraordinÓria es podrÓ reprendre a peticiˇ del treballador que acrediti el cessament involuntari de l'autoocupaciˇ o es troba de nou en situaciˇ legal d'atur, sempre que es presenti abans del 31 de gener de 2021.

Aquesta prestaciˇ serÓ compatible amb l'ocupaciˇ a temps parcial que es mantingui en la data del naixement del dret o que posteriorment s'adquireixi, desprÚs de la deducciˇ en la seva quantia de la part proporcional del temps treballat.

6. Aquesta prestaciˇ s'abonarÓ per perÝodes mensuals i en la mateixa quantia que l'˙ltima prestaciˇ de cotitzaciˇ per desocupaciˇ que l'interessat hagi percebut o, si escau, l'import mÝnim de la prestaciˇ contributiva.”

Informaciˇ publicada el 9 d'octubre de 2020