www.tordera.cat
Els tràmits
  • Informació

    Per optar a una parada al mercat setmanal de Tordera cal presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament el full de sol·licitud degudament completat.
    L'horari del servei de Registre d'Entrada és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 17 h a 19 h.

Informació publicada el 9 de gener de 2006