Pla d'Actuació del Mandat

El pla de mandat municipal té molt present d’on venim, la nostra història recent, el context de crisi que hem patit els últims anys, la transformació social i demogràfica del nostre poble, passant per una reflexió sobre les possibilitats que tenim davant i que ens diferencien de la resta per convertir-les, finalment, en oportunitats que permetin guanyar en competitivitat i autenticitat.

L’acció de govern pels propers anys persegueix tres línies estratègiques, dues d’aquestes són de caràcter procedimental, necessàries per a l’optimització dels recursos del municipi, mentre que la tercera, més transversal, vol posar en valor les potencialitats del municipi, de forma realista, per caminar cap a la millora de la qualitat de vida que la vila ofereix als seus ciutadans.

Acord de mandat municipal per Tordera 2019-2023

Després del ple de constitució de l’Ajuntament i tal com van acordar les assemblees d’ambdós partits, Junts per Tordera i el Partit dels Socialistes de Catalunya han obert un període de converses per formar un govern estable i ambiciós per la present legislatura. Del resultat d’aquestes converses s’ha arribat a un acord programàtic i de govern, les línies estratègiques del qual es resumeixen en els punts següents: Tordera ha de ser un poble actiu capaç d’afrontar els reptes de futur i els problemes del present. Per a fer realitat aquest objectiu ens comprometem a transformar l'ajuntament treballant al servei dels ciutadans amb eficiència, il•lusió renovada i responsabilitat. 

  • El poble ha de ser un espai de convivència i cal generar entorns que la propiciïn. A través d’accions urbanístiques i un pla integral de manteniment i millora de carrers i espais públics que harmonitzin els espais i facilitin la mobilitat a tots els nivells, potenciant el civisme com un valor en el qual tots ens hi sentim representats i garantint la seguretat ciutadana a través de la proximitat i amb nous recursos tècnics i humans. 
  • Un ajuntament participatiu al servei de les persones que treballarà per a oferir a tots els ciutadans uns serveis públics eficients i de qualitat, amb especial atenció a les famílies, la gent gran i el jovent. 
  • Desenvoluparem recursos per a emprenedors, projectes d'implantació de noves tecnologies i sol industrial per a afavorir el creixement de les empreses i comerços de Tordera, així com per a atraure noves inversions, tot amb l'objectiu principal de crear més llocs de treball i de més qualitat.
  • La cultura, l’esport i la natura han de ser l’eix vertebrador d’un projecte ambiciós de turisme tranquil, familiar i respectuós amb l’entorn, que ha d’oferir noves oportunitats de negoci al municipi i que, alhora, ens permeti subratllar les nostres potencialitats i crear una marca de turisme de qualitat, diferenciada del que ens envolta. 
  • Donarem un impuls nou a les entitats i associacions amb més recursos i equipaments, que serveixi per reforçar el paper cohesionador que desenvolupen per naturalesa i que és essencial per relligar un poble canviant i territorialment dispers però que vol mantenir el sentiment de pertinença a través d’uns valors compartits i d’espais de participació ciutadana.
  • La formació és futur. Per això apostem per desenvolupar un Pla Educatiu i Cultural que ens permeti donar una resposta global a les necessitats de Tordera, apostant per l’èxit educatiu i contribuint així a la cohesió social, l’educació intercultural i el foment de la convivència. Un espai permeable on hi tinguin cabuda tots els agents implicats, des dels més joves fins als més grans.
  • Finalment, l’acord de govern estableix que en els temes supramunicipals, Junts per Tordera i PSC tindran llibertat de vot i que les possibles diferències que es derivin d’aquestes situacions no afectaran, en cap cas, els termes de l’acord de govern. També si, eventualment, en el transcurs de la legislatura, es produís un relleu al capdavant de l’alcaldia, Junts per Tordera i PSC acorden mantenir el pacte de govern amb els mateixos termes fins que finalitzi el mandat actual. Per fer-ho possible, el PSC es compromet a votar favorablement a la proposta d’alcaldable que presentaria Junts per Tordera.

Document marc de l'acord de govern 2019-2023

Mandat 2015-2019

De l'emergència social a l'autonomia personal

L’acció de govern vol avançar cap a un model de serveis socials que garanteixi el benestar amb polítiques que mantinguin una visió circumstancial de l’assistència: l’ajuda social no és una finalitat en si mateixa, sinó un primer pas cap a la recuperació de l’autonomia personal. La feina és la millor garantia per a gaudir d’autonomia personal.

I per poder tenir feina són necessaris dos ingredients: que es generin oportunitats i que estiguem preparats per aprofitar-les. Generar feina passa per l’activació del sector privat, per donar-li suport i facilitats fiscals que afavoreixin la seva gestió diària i la gestió de noves contractacions, en base a crear les condicions necessàries per aprofitar els avantatges i potencialitats de les que disposa Tordera.

D'altra banda, tenir persones formades és fonamental per estar a primera línia a l’hora de capitalitzar el context de recuperació. Per aquest motiu cal avançar en la millora de la formació per adults, promoure cursos formatius i itineraris per tal que, qui ho necessiti, disposi i aprofiti les possibilitats de millorar la seva autonomia i integració al món professional.

Un Ajuntament eficient. Un poble participatiu

L’Ajuntament és un actor més a la vida local i aquests anys ha de passar de tenir un paper protagonista a un paper dinamitzador. Un poble participatiu és garantia d’una gestió transparent. La coresponsabilitat de la ciutadania amb l’acció de l’Ajuntament generen unes dinàmiques que garanteixen anar més enllà del concepte de transparència per passar a un concepte de gestió compartida. Treballar conjuntament una visió de poble amb els agents socials i econòmics del municipi és garantia de transparència i també d’iniciatives eficients i amb garantia d’èxit al llarg termini. 

L’acció de govern vol passar doncs, per liderar i fomentar l’empenta de noves iniciatives, alineant-se, facilitant i donant suport en allò que sigui possible, amb aquells agents del municipi que impulsin propostes que siguin beneficioses per al conjunt de Tordera.

En aquesta línia de coresponsabilitat desenvolupem projectes compartits com el Rebost solidari, la Fira Mercat del Ram i els acords amb l'empresariat local i els nous emprenedors que permetin aprofitar els recursos del nostre poble per convertir-los en nous productes de dinamització turística i econòmica.

Tordera, un lloc on viure bé

Hem de seguir treballant per millorar la qualitat de vida de les persones que vivim a Tordera. Això passa per encetar un nou relat de poble, que admeti les limitacions i sobretot que reivindiqui tot allò que ens defineix i ens diferencia. La nostra història ens uneix a l’agricultura i la ramaderia. L’acció de govern passa per preservar la identitat local, potenciant tot allò que generi oportunitats entre les empreses del primer sector i les propostes que afavoreixin el coneixement de la cultura, les llegendes i les tradicions locals. La reivindicació de figures il•lustres nascudes a Tordera com Prudenci Bertrana o la difusió en diferents formats de llegendes com les de Pere Botero ens ajudaran a consolidar el relat de poble que ens uneix i ens distingeix.

D'altra banda, els carrers, les places i els parcs és on compartim la vida els veïns del poble i per això és necessari un compromís de coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els ciutadans per mantenir-los nets i segurs. Només així, amb responsabilitat compartida, podrem disposar d’aquests espais en les millors condicions.  I més enllà de carrers i places tenim un entorn natural i fluvial privilegiat, fàcilment accessible des de qualsevol punt del municipi. De la mateixa manera, la nostra situació geogràfica, la proximitat amb Barcelona i Girona, presenta grans avantatges. Hem de reconèixer aquest fet i posar-lo en valor ja que aporta un tret diferencial i positiu a Tordera i presenta grans avantatges. Treballar en línies i projectes que permetin atreure activitat econòmica aprofitant les dinàmiques que genera Barcelona, Girona o la gran població estacional de la Costa del Maresme o Costa Brava, a escassos minuts de casa nostra, centraran part del projecte de futur del municipi a l’entorn del seu riu i del seu territori natural.

Vídeos

De l'emergència social a l'autonomia personal

Un Ajuntament eficient. Un poble participatiu

Tordera, un lloc on viure bé

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-06-2021 17:16