Carpeta ciutadana

 

La Carpeta Ciutadana,  és un portal d'internet facilitat per l'AOC (Consorci d'Administració Oberta de Catalunya) als ens locals, que proporciona a la ciutadania un espai segur per a conèixer l'estat de les vostres gestions i tràmits amb les Administracions públiques les 24 hores del dia els 365 dies al any, així com:

  • L’estat dels seus tràmits i expedients
  • Les seves notificacions, a través de la plataforma e-Notum
  • Les consultes a les seves dades realitzades per les diferents administracions públiques.

Per poder accedir a les consultes només cal tenir l'idCATmòbil (sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya) o un certificat digital (DNIe, idCAT, Clave...). Accés a la carpeta ciutadana. Aquest portal també anomenat el meu espai (MyGov) té per obejcte donar resposta als següents preceptes:

  • Que tot ciutadà pugui consultar tots els tràmits i actuacions amb independència de l'administració on els hagi gestionat, amb una visió interadministrativa, d'acord a les obligacions legals del Punt d'Accés General Electròni regulat al a Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que tot ciutadà pugui consultar les seves dades personals i saber l'ús que en fan les admininstracions públiques, d'acord amb el Reglament de Protecció de Dades.

La solució tecnològica que ha desenvolupat amb la mateixa finalitat el Govern d'España, és Mi Carpeta Ciudadana. La previsió és de que s'unifiquin aquests dos portals en un únic punt d'accés.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2023 15:30