Informació d'interès sobre l'autorització d'accés per a menors de 16 anys

Última revisió 22-08-2023 08:46
14/08/2023

Les persones menors de 16 anys hauran d'estar acompanyades i autoritzades (pel pare, la mare o tutor legal) per anar a barraques de festa major.

Es poden descarregar les autoritzacions en aquest ENLLAÇ i passar a recollir un braçalet acreditatiu per les oficines de Serveis Personals del 14 al 22 d'agost de dilluns a divendres de 9h a 13h. Els dies de barraques hi haurà una paradeta a l'exterior del recinte de 22h a 02h per recollir els impresos en blanc i lliurar les autoritzacions degudament emplenades. 

Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits, els pares/mares/tutors dels infants de 0 a 10 anys, disposaran d'un distintiu específic a l'entrada del recinte.