L'Ajuntament de Tordera aprova la nova ordenança municipal reguladora de la gestió del subministrament per a l'abastament d'aigua potable

Última revisió 28-07-2023 09:50
28/07/2023

Davant la situació excepcional de sequera que viu el país, Tordera fa un pas endavant per continuar treballant amb la conscienciació a la ciutadania del bon consum i l'ús racional de l'aigua.

El ple d'aquest mes de juliol, va aportar l'aprovació d'aquesta nova ordenança que serà d'aplicació en cas serà d'aplicació en cas que s'hagi decretat la situació de sequera, ja sigui en fase d'alerta, en fase d'excepcionalitat o en fase d'emergència. Un episodi d'excepcionalitat que es troba vigent en l'actualitat.

Tal com va explicar el regidor de Medi Ambient, Sergi Masó, aquesta eina "trasllada en l'àmbit municipal les mesures i restriccions del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (anomenat PES) a nivell municipal, indicant les actuacions que no estan permeses en estat de sequera, els valors límit de consum per habitant i dia, s'estableixen els criteris d'inspecció i control així com la tipificació de les infraccions i el procés sancionador".

Davant l'alarmant problema que representa la manca d'aigua cal incidir en el comportament dels usuaris i cal dotar el consistori dels elements de control necessaris per a poder sancionar aquelles conductes que no estiguin encaminades cap a una gestió correcta i responsable d'un recurs tan important com l'aigua.
La nova ordenança va ser aprovada amb els vots favorables de la majoria dels grups polítics excepte VOX que va votar-hi en contra.

DOCUMENT DE L'ORDENANÇA 


Durant un mes es troba en exposició pública i després ja s'aplicarà la seva vigència.