El Govern de la Generalitat ha confirmat l'entrada en la fase d'emergència del Pla Especial de Sequera del sistema Ter Llobregat, la qual que inclou 202 municipis de les conques internes, entre ells Tordera. A partir de dilluns 5 de febrer, es prohibeix l'ús de les dutxes a les instal·lacions esportives municipals durant els entrenaments, les quals sí que es podran utilitzar en cas de partit federat i durant el cap de setmana amb partits de competició. 

">

Tordera entra a la fase 1 d'emergència a causa de la sequera històrica que viu Catalunya

Última revisió 03-02-2024 12:51
02/02/2024

El Govern de la Generalitat ha confirmat l'entrada en la fase d'emergència del Pla Especial de Sequera del sistema Ter Llobregat, la qual que inclou 202 municipis de les conques internes, entre ells Tordera. A partir de dilluns 5 de febrer, es prohibeix l'ús de les dutxes a les instal·lacions esportives municipals durant els entrenaments, les quals sí que es podran utilitzar en cas de partit federat i durant el cap de setmana amb partits de competició. 

Des de fa un any, l'Ajuntament de Tordera realitza trobades de la comissió de seguiment de la sequera, les quals tenen com a principal objectiu analitzar i aplicar mesures necessàries per controlar l'ús responsables de l'aigua. Aquesta taula d'Emergència coordinada pel govern municipal amb diferents departaments de l'Ajuntament, també hi participen responsables de les dues empreses concessionàries de la gestió de l'aigua a Tordera (Aqualia i Abastaments).

Davant de la falta de pluges, l'escenari no millora i cal que s'apliquin noves mesures per aconseguir un major estalvi d'aigua. A partir de dilluns 5 de febrer, es prohibeix l'ús de les dutxes a les instal·lacions esportives municipals durant els entrenaments. Sí que es podran utilitzar en cas de partit i durant el cap de setmana de competició oficial. 

El Pla de Sequera fixa en l'escenari d'emergència una limitació de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. Aquesta xifra inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals.

Limitacions en piscines

No es podran omplir les piscines d’aigua dolça. Només es permetrà reomplir parcialment les piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, i de les descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària. Es podran reomplir sempre que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva (entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes), s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina.

També es permetrà omplir i reomplir les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com en les destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Pel que fa a les piscines amb aigua de mar, es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Altres limitacions

Es prohibeix:

  1. La neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte que es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  2. La utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges.
  3. La realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Plans d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència, poden establir limitacions o prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Limitats el reg i les fonts

El reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics es podrà dur a terme si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

El reg de camps esportius de gespa natural, o d’altres superfícies que requereixen reg, per a la pràctica de l'esport federat, es podrà dur a terme quan es compleixin certes condicions, com emprar aigua regenerada o aigües freàtiques, sempre que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari i que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva, s’aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.

Pel que fa a les fonts ornamentals, llacs artificials, i altres elements d'ús estètic d'aigua, en quedarà prohibit l'ompliment total o parcial, amb l’excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi de fauna en perill d'extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic. Això es podrà fer sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.