Tordera es troba en fase "d'excepcionalitat" per sequera

Última revisió 06-07-2023 08:48
08/03/2023

L'Ajuntament de Tordera ha establert aquesta setmana, juntament amb els representants de les empreses Aqualia i Abastaments d'Aigua de la Tordera, les mesures que caldrà adoptar des de Tordera per tal de donar compliment i seguiment al decret d'excepcionalitat adoptat per l'ACA davant la situació de sequera que es viu al país.


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha aprovat l'entrada en la fase d'excepcionalitat per sequera, després de constatar que la situació de les reserves no deixen d'empitjorar.
Les restriccions en el consum d'aigua entren en vigor avui mateix i afecten més de 220 municipis, entre ells també Tordera.

La recent entrada en fase d'excepcionalitat per sequera implica complir, tant des de l'àmbit públic com privat, amb les següents mesures d'estalvi d'aigua:

• Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora, de 20H a 8H)
• Resta prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport (com en el cas del Camp Municipal d'Esports, que haurà de reduir el temps de rec) o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
• Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
• Només es pot fer ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l'aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d'infants.
• S'estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia
• Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
• Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
• Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
Es prohibeix la neteja amb aigua potable dels vehicles particulars amb mànega als carrers, només es permet la neteja de vidres miralls retrovisors llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

En paral·lel a aquestes mesures, l'Ajuntament està redactant la nova ordenança reguladora en casos de sequera que s'aprovarà pròximament. Aqualia i Abastaments d'aigües del Tordera també informaran sobre les mesures d'estalvi d'aigua establertes per l'ACA davant l'emergència per sequera a tots els usuaris.
Des de l'Ajuntament de Tordera es demana responsabilitat individual i col·lectiva per donar compliment a aquestes mesures de restricció del consum d'aigua.

NOU ESPAI INFORMATIU D'AQUALIA SOBRE EL CONSUM RESPONSABLE D'AIGUA