Servei Municipal de Psicologia

El servei Municipal de Psicologia és un servei d'atenció primària que té com a objectiu bàsic la prevenció prioritzant la intervenció i l'atenció directa a les famílies, infants i adolescents i donant suport tècnic i complementat a d'altres tècnics (ensenyament, benestar social i salut).

El servei de Psicologia Municipal també treballa a nivell comunitari i en xarxa per millorar la salut, qualitat de vida i benestar social del municipi.

Àmbits d'intervenció i funcions

 • Atenció a la comunitat educativa de la població escolar del municipi.

Atenció directa o assistencial

 • Atenció individual o familiar a persones i/o famílies que presenten una problemàtica psicològica per factors no atribuïbles a trastorn mental associades a circumstàncies de l´entorn i/o del cicle vital.
 • Oferir suport psicològic de curta durada per clarificar, diagnosticar, contenir, modificar, resoldre... les situacions problemàtiques presentades
 • Assessorar, orientar, coordinar intervencions i fer el seguiment de les famílies o casos atesos
 • Derivar a serveis d´atenció secundària si es creu convenient una intervenció de psicoteràpia profunda i/o especialitzada

Assessorament psicopedagògic

 • Donar suport i assessorament als equips educatius dels centres escolars de la població.
 • Participar en la orientació i coordinació de casos
 • Participar en el desenvolupament del Projecte Llar d´Infants, destinat als infants de l´etapa escolar d´educació infantil (0-3 anys): valoració de la presència d´indicadors de risc i/ o signes d´alerta del desenvolupament, coordinació amb serveis especialitzats i treball directa amb les famílies
 • Participar en el desenvolupament del Projecte Riu, projecte educatiu d´atenció a la diversitat educativa destinat als alumnes d´ESO: coordinació de tots els agents implicats.

Treball en xarxa

 • Dinamitzar el treball interdisciplinari a nivell preventiu i comunitari
 • Promoció i participació en projectes comunitaris de treball en xarxa.

Punts de prestació

Servei Municipal de PsicologiaPl. Concòrdia s/n (Antigues Galeries Comercials)08490 - TorderaTel. 937 650 475Horari
visites concertades.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-06-2021 10:23