Empresa i emprenedoria

Promoció de l'Activitat Econòmica

Tasques de l'Àrea

S'ofereix un servei d'atenció primària adreçat a millorar la qualitat de vida de les persones de Tordera en general, i especialment les que poden tenir dificultats per mantenir un bon nivell de benestar.

A la vegada, des d'aquesta àrea es coordinen els serveis d'orientació i assessorament per a empreses, autònoms i comerç local i es gestionen els àmbits de l'ocupació i la recerca de feina al municipi.

Objectius

Situats al voltant de l’eix mediterrani, del camí natural entre mig món i una Europa que exporta coneixement i importa tota la resta, Tordera és un poble que disposa de grans infraestructures tecnològiques i vies de comunicació que li donen un potencial únic per fer de plataforma logística i industrial, per fer valer el talent de la nostra gent aquí i a fora.

Aprofitar-ho requereix una actitud positiva i activa davant les empreses que es poden instal·lar a Tordera. Facilitar al màxim la implantació d’empreses per crear ocupació seguirà essent la nostra prioritat, alhora que caldrà seguir fent una feina intensa de recerca d’oportunitats per atraure noves inversions.

Una economia dinamitzada requereix persones que la facin funcionar, persones ben preparades capaces d’aportar la seva destresa i coneixement per fer de Tordera un poble competitiu. Per això, la cultura de l’esforç, del sacrifici, d’anar més enllà amb els propis mitjans és la cultura que hem d’impulsar com a valor essencial per crear un poble i un país més pròsper.

També és imprescindible que com a poble donem suport a totes aquelles persones que vulguin emprendre el seu propi camí en el món empresarial. La creació d'un viver d'empreses o l’aplicació de diverses bonificacions fiscals ajudaran a mantenir o crear llocs de treball per la gent de Tordera.

L’Ajuntament és i ha de ser la garantia per les persones que en algun moment necessitin un cop de mà per cobrir les necessitats més bàsiques, articulant i coordinant els serveis propis amb els d’altres entitats. Tot això tenint present que és tant important poder garantir els drets de les persones com exigir-ne els deures.

D'altra banda, els serveis d’atenció a la persona han de promoure que la gent gran pugui desenvolupar al màxim la seva vida sense haver de deixar la seva llar. La formació i l’assessorament legal als cuidadors i el suport a les famílies, sempre amb el suport dels centres especialitzats en atendre la gent gran,  seran el pivot d’una manera de fer molt més econòmica, que generarà ocupació en el camp assistencial i que garanteix una bona qualitat de vida dels més grans allà on volen estar-se, a casa.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2024 12:52