Des d'aquest dijous 26 d'octubre ja és d'aplicació aquesta nova ordenança que ha de servir per continuar treballant amb la conscienciació a la ciutadania del bon consum i l'ús racional de l'aigua.

">

Entra en vigor la nova ordenança municipal reguladora de la gestió del subministrament per a l'abastament d'aigua potable

Última revisió 27-10-2023 15:42
26/10/2023

Des d'aquest dijous 26 d'octubre ja és d'aplicació aquesta nova ordenança que ha de servir per continuar treballant amb la conscienciació a la ciutadania del bon consum i l'ús racional de l'aigua.

Davant la situació excepcional de sequera que viu el país, Tordera completa d'aquesta manera el procés de regulació de les infraccions pel malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera. 

El ple del mes de juliol, va aprovar l'ordenança que serà d'aplicació en cas serà d'aplicació en cas que s'hagi decretat la situació de sequera, ja sigui en fase d'alerta, en fase d'excepcionalitat o en fase d'emergència. Un episodi d'excepcionalitat que es troba vigent en l'actualitat.

Tal com va explicar el regidor de Medi Ambient, Sergi Masó, aquesta eina "trasllada en l'àmbit municipal les mesures i restriccions del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (anomenat PES) a nivell municipal, indicant les actuacions que no estan permeses en estat de sequera, els valors límit de consum per habitant i dia, s'estableixen els criteris d'inspecció i control així com la tipificació de les infraccions i el procés sancionador".

Davant l'alarmant problema que representa la manca d'aigua cal incidir en el comportament dels usuaris i cal dotar el consistori dels elements de control necessaris per a poder sancionar aquelles conductes que no estiguin encaminades cap a una gestió correcta i responsable d'un recurs tan important com l'aigua.
La nova ordenança va ser aprovada amb els vots favorables de la majoria dels grups polítics excepte VOX que va votar-hi en contra.

DOCUMENT DE L'ORDENANÇA 

Aquesta ordenança és d'aplicació en cas que s'hagi decretat la situació de sequera, ja sigui en fase d'alerta, en fase d'excepcionalitat o en fase d'emergència.

Es tracta d'una sèrie de mesures que afecten a l'ús d'aigua procedent de la xarxa de distribució d'aigua potable on es penalitza la utilització per sobre dels límits marcats (litres/habitant i dia) i altres activitats com són el reg de jardins i zones verdes, emplenat de piscines o la neteja dels carrers entre d'altres.

La mateixa ordenança proposa un règim sancionador segons el qual l'incompliment del límits de consum marcats o l'execució d'accions no permeses es poden sancionar amb multes que van des dels 500 € pel que fa les sancions lleus fins als 1.500 € pel que fa a les sancions molt greus.