Tordera és un dels municipis que es troba aquesta fase de preemergència, no recollida en el Pla de Sequera. Aquest nou escenari contempla aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d’emergència.

">

La Generalitat de Catalunya decreta la fase de preemergència per sequera que afecta 220 municipis

Última revisió 30-11-2023 12:32
30/11/2023

Tordera és un dels municipis que es troba aquesta fase de preemergència, no recollida en el Pla de Sequera. Aquest nou escenari contempla aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d’emergència.

Els municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat (202 localitats de 14 comarques, amb una població d'uns sis milions de persones), que fins ara es trobaven en situació d'excepcionalitat per sequera, passen a l'escenari de preemergència (excepcionalitat agreujada).

Mesures addicionals

De manera complementària a les mesures que té previst aprovar el Consell d’Administració de l’ACA, el Govern ha anunciat mesures addicionals i urgents per incidir en un major volum d'estalvi, proposades pels diferents departaments:

  • Reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’escenari d’excepcionalitat el límit és de 230 litres.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders. 
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines.

L'Ajuntament de Tordera treballa des de fa mesos, conjuntament amb els representants de les empreses Aqualia i Abastaments d'Aigua de la Tordera, les mesures que cal adoptar des de Tordera per tal de donar compliment i seguiment al decret d'excepcionalitat adoptat per l'ACA davant la situació de sequera que es viu al país. De fet, des del passat mes d'octubre es troba en vigor la nova ordenança municipal reguladora de la gestió del subministrament per a l'abastament d'aigua potable. També es treballa en diferents projectes per tal de millorar la xarxa de subministrament d'aigua del municipi, delimitar zones de pressió i substitució de canonades.